Phần mềm WinSetupFromUSB, một công cụ nhỏ giúp người dùng có thể tạo một USB có khả năng Boot cài đặt với nhiều hệ điều hành.

Có thể tạo ra một USB với nhiều bộ cài đặt hệ điều hành như: Linux, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows XP và Hiren Boot  tất cả đều tùy thuộc vào dung lượng lưu trữ của USB.

Để tạo một USB có khả năng Boot và chứa bộ cài đặt của Windows và Hiren Boot, ... bằng cách sử dụng WinSetupFromUSB.

Các bước chuẩn bị

- Phần mềm UltraISO tạo file ISO và ổ đĩa ảo
- Phần mềm Win SetupFromUSB
- Tập tin ISO cài đặt của Hiren Boot
- Đĩa cài đặt (đã có) hoặc tập tin ISO Windows XP (có thể burn ra đĩa)
- Tập tin ISO cài đặt của Windows 7
- Tập tin ISO cài đặt của Windows 8.1Key Install
- Một USB có dung lượng 16 GB
- Một máy tính đang chạy hệ điều hành Windows

Cách thực hiện

Trước tiên hãy tải về và giải nén tập tin WinSetupFromUSB.
Sau khi giải nén xong, truy cập vào thư mục vừa giải nén và chọn tập tin thực thi phù hợp với phiên bản Windows mình đang dùng để khởi động WinSetupFromUSB
Giao diện WinSetupFromUSB sẽ xuất hiện, chọn và đánh dấu như hình vẽ trên. Chọn mục USB disk selection and vị trí thiết bị USB đang kết nối đến máy tính. Sau đó đánh dấu vào tùy chọn Auto format it with FBinst và tiếp theo là FAT32.

* Lưu ý: nếu đang làm việc trên một máy tính trên UEFI, cần phải chọn FAT32 thay vì NTFS.

1. Tạo bộ cài đặt

* Boot Hidren 15.0
   - Bấm chọn check mục Linux ISO/Other ... tiếp đến chọn file ISO Hidren Boot cần cài đặt.
   - Bấm GO. Chương trình tiến hành định dạng USB và ghi dữ liệu.
   - Bấm Yes (khi hiện bảng thông báo hoàn thành)

Tiếp tục đến bộ cài đặt WinXP.

* Windows XP
  Trường hợp 1: dùng đĩa WinXP làm soure
     - Đặt đĩa soure WinXP vào ổ đĩa.
  Trường hợp 2: WinXP là file image làm soure
     - Tạo một ổ đĩa ảo dùng phần mềm UltraISO hay tools khác.
     - Mount file image (ISO) vào ổ đĩa ảo.
     - Bấm chọn check mục Windows 2000/XP ... tiếp đến chọn file Setup trên ổ đĩa.
     - Bấm GO. Chương trình tiến hành ghi dữ liệu.
     - Bấm Yes (khi hiện bảng thông báo hoàn thành)

Tiếp tục đến bộ cài đặt Win7.

* Windows 7
   - Bấm chọn check mục Windows Vista/7/8/ ... tiếp đến chọn file ISO Win7 cần cài đặt.
   - Bấm GO. Chương trình tiến hành ghi dữ liệu.
   - Bấm Yes (khi hiện bảng thông báo hoàn thành)

Tiếp tục bộ cài đặt Win8.1.

* Windows 8.1
   - Bấm chọn check mục Windows Vista/7/8/ ... tiếp đến chọn file ISO Win8.1 cần cài đặt
   - Bấm GO. Chương trình tiến hành ghi dữ liệu.
   - Bấm Yes (khi hiện bảng thông báo hoàn thành)

Đến đây, đã hoàn thành bộ cài đặt.

2. Test thử
   - Bấm chọn ô check Test in QEMU
   - Bấm GO
   - Bấm đóng cửa sổ test thử.

3. Chỉnh sửa Menu
   - Mở File Explorer như hình vẽ
   - Chọn tập tin "menu" và mở bằng Nodepad

     * Chọn các dòng sau:
          title Hirens.BootCD.15.0 from partition 0
          title Windows XP/2000/2003 Setup
          title Windows NT6 (Vista/7 and above) Setup
          title Second part/continue NT6 Setup (Boot first internal disk)

     * Chỉnh sửa thành các dòng sau:
          title Hirens.BootCD.15.0
          title Windows XP Setup
          title Windows 7/8.1 Setup
          title Boot HDD Disk

     * Bấm chọn lưu
     * Restart máy

   - Chọn chế độ boot USB

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top