The album performed by singer Jin Chi with 13 songs: 花儿为什么这样红, 敖包相会, 冰山上的雪莲, 山歌好比春江水, 知音, 九九艳阳天, 祝酒歌, 驼铃, 送我一支玫瑰花, 草原之夜, 新疆好, 信天游, 2002年的第一场雪.

Download: 121.0MB
Nguồn: ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top