Album: Tuyển chọn những tình khúc được thể hiện bởi các giọng hát Vũ Thành An, Tuấn Ngọc, Như Mai, Kim Anh gồm 10 bài, với các nhạc phẩm như: Không Tên Tiếp Nối 28, Không Tên Trở Lại Cuối Cùng, Không Tên Tiếp Nối 15, Không Tên Tiếp Nối 14, Nhân Bản 7, Nhân Bản 6, Không Tên Tiếp Nối 30, Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em, Không Tên Trở Lại Số 7, Tin Yêu 7.

Download: 111.0MB
Nguồn: ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top