The album 龚玥 - 民歌红 performed by singer Gong Yue 龚玥 with 13 songs: 童年, 祝你一路顺风, 枕着你的名字入眠, 东方之珠, 美丽的花蝴蝶, 最真的梦, 晚秋, 大海啊故乡, 同桌的你, 迟到, 故乡的云, 乡恋, 弯弯的月亮.

Download: 134.0MB
Nguồn: ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top