Teresa Teng, Teng Li-Chun or Deng Lijun (January 29, 1953 – May 8, 1995) was a Taiwanese pop singer. She was known for her folk songs and romantic ballads.

莫忘了今宵, / 我把整个的心给你了, / 我把整个的人给你了. / 离了你, 这人生太枯燥, / 离了你, 这世界太无聊, / 除了你呀, 除了你, / 我什么都不要. / 花是将开的红, / 人是未婚的好, / 你莫忘今宵, / 你莫忘今宵. ...

Download: 112.8MB
Nguồn: ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top