Cùng nghe những bản nhạc không lời "Greatest Cha Cha Collection" để chia sẽ dòng cảm súc với 12 bài với những giai điệu tuyệt vời và thỏa mái

It's cherry pink and apple blossom white / When your true lover comes your way / It's cherry pink and apple blossom white / The poets say / The story goes that once a cherry tree / Beside an apple tree did grow / And there a boy once met his bride to be ...

Download: 77.2MB
Nguồn: ST

1 nhận xét:

 
Top