Album: Tuyển chọn những thi thơ được thể hiện bởi những nghẹ sĩ Thúy Vinh, Đoàn Yên Linh, Mai Hiên & Vân Khanh gồm 10 bài, với các nhạc phẩm như: Thương Nữ, Một Chút Hoang Đường Trong Lệ Căm, Ấn Kiếm Đây Xin Trả Lại Cho Đời, Nghĩa Trang Trong Đời, Còn Vọng Tiếng Âm Quen, Phai Hương, Con Diều Giấy Đã Bay Trong Qua Khứ, Những Bước Nghìn Xưa, Dấu Tích Ngàn Năm, ...
Download: 103.0MB
Nguồn: ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top