Giao Linh - Đôi Ngã Chia Ly Giao Linh - Đôi Ngã Chia Ly

Album: Tuyển chọn các ca khúc do ca sĩ Giao Linh và Trường Hải thể hiện gồm 10 bài, với các nhạc phẩm như: Tuyết Lạnh, Yêu Người Không Yê...

Chi tiết »

Định Mệnh Trong Tình Yêu Định Mệnh Trong Tình Yêu

Album: Tuyển chọn các ca khúc do ca sĩ Giao Linh & Tuấn Vũ thể hiện gồm 10 bài, với các nhạc phẩm như: Định Mệnh Trong Tình Yêu, Cỏ Ú...

Chi tiết »

Giao Linh - Đam Mê Giao Linh - Đam Mê

Album: Tuyển chọn các ca khúc do ca sĩ Giao Linh thể hiện gồm 10 bài, với các nhạc phẩm như: Lan Và Điệp, Trường Cũ Tình Xưa, Khu Phố Ngà...

Chi tiết »

Giao Linh - Hai Lối Mộng Giao Linh - Hai Lối Mộng

Album: Tuyển chọn các ca khúc do ca sĩ Giao Linh thể hiện gồm 10 bài, với các nhạc phẩm như: Anh Về Kẻo Mưa, Mưa Rừng, Tiễn Người Đi, Cánh H...

Chi tiết »

Giao Linh - Nó và Tôi Giao Linh - Nó và Tôi

Album: Tuyển chọn các ca khúc do ca sĩ Giao Linh thể hiện gồm 12 bài, với các nhạc phẩm như: Ngõ Hồn Qua Đêm, Màu Tím Pensée, Một Chuyến Xe ...

Chi tiết »

Tôi Sợ Tình Yêu Tôi Sợ Tình Yêu

Album: Tuyển chọn các ca khúc được thể hiện bởi các giọng hát Trường Thanh, Giao Linh & Hương Lan gồm 10 bài, với các nhạc phẩm như: Tôi...

Chi tiết »

Giao Linh - Xác Pháo Nhà Ai Giao Linh - Xác Pháo Nhà Ai

Album: Tuyển chọn các ca khúc do ca sĩ Giao Linh thể hiện gồm 14 bài, với các nhạc phẩm như: Những Lời Cho Anh, Tám Nẻo Đường Thành, Thư Đô ...

Chi tiết »

Áo Em Chưa Mặc Một Lần Áo Em Chưa Mặc Một Lần

Album: Tuyển chọn các ca khúc do ca sĩ Chế Linh & Giao Linh thể hiện gồm 12 bài, với các nhạc phẩm như: Hương Tình Cũ, Xa Vắng, Áo Em Ch...

Chi tiết »

Duyên Kiếp Duyên Kiếp

Album: Tuyển chọn các ca khúc được thể hiện bởi các giọng hát Giao Linh, Phương Hồng Quế, Thanh Lan, Tiến Biên, Bạch Vân gồm 10 bài, với các...

Chi tiết »

Cuối Đường Kỷ Niệm Cuối Đường Kỷ Niệm

Album: Tuyển chọn các ca khúc được thể hiện bởi các giọng hát Chế Linh, Thanh Tuyền, Duy Khánh, Giao Linh, Thiên Trang gồm 10 bài, với các n...

Chi tiết »

Rước Xuân Về Nhà Rước Xuân Về Nhà

Album: Tuyển chọn các ca khúc được thể hiện bởi các giọng hát Giao Linh, Thanh Tuyền gồm 10 bài, với các nhạc phẩm như: Chúc Xuân, Đan Áo Mù...

Chi tiết »

Giao Linh - Chuyến Đò Vĩ Tuyến (CD4) Giao Linh - Chuyến Đò Vĩ Tuyến (CD4)

Album: Tuyển chọn các ca khúc do ca sĩ Giao Linh thể hiện gồm 10 bài, với các nhạc phẩm như: Chuyến Xe Lam Chiều, Trước Giờ Tạm Biệt, Ve Gọi...

Chi tiết »

Ly Rượu Mừng Ly Rượu Mừng

Album: Tuyển chọn các ca khúc được thể hiện bởi các giọng hát gồm 10 bài, với các nhạc phẩm như: Ly Rượu Mừng, Đầu Năm Đi Lễ, Đồn Vắng Chiều...

Chi tiết »

Đêm Tiền Đồn Đêm Tiền Đồn

Album: Tuyển chọn các ca khúc được thể hiện bởi các giọng hát Băng Châu, Huy Sinh, Hương Lan, Giao Linh, Lưu Hồng gồm 12 bài, với các nhạc p...

Chi tiết »

Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em

Album: Tuyển chọn các ca khúc được thể hiện bởi các giọng hát Giao Linh, Tuấn Vũ, Phượng Mai gồm 10 bài, với các nhạc phẩm như: Thiệp Hồng A...

Chi tiết »

Vì Yêu Em Vì Yêu Em

Album: Tuyển chọn các ca khúc được thể hiện bởi các giọng hát Hương Lan, Thanh Tuyền, Giao Linh, Phương Dung gồm 10 bài, với các nhạc phẩm n...

Chi tiết »

Giao Linh - Chuyến Đò Vĩ Tuyến (CD3) Giao Linh - Chuyến Đò Vĩ Tuyến (CD3)

Album: Tuyển chọn các ca khúc do ca sĩ Giao Linh thể hiện gồm 10 bài, với các nhạc phẩm như: Lan và Điệp 2, Trường Cũ Tình Xưa, Khu Phố Ngày...

Chi tiết »

Ngày Buồn Ngày Buồn

Album: Tuyển chọn các ca khúc do ca sĩ Giao Linh, Phượng Vũ thể hiện gồm 10 bài, với các nhạc phẩm như: Ngày Buồn, Gian Dối, Lan và Điệp, Là...

Chi tiết »

Làm Sao Tôi Biết Làm Sao Tôi Biết

Album: Tuyển chọn các ca khúc được thể hiện bởi các giọng hát Thanh Tuyền, Giao Linh, Thanh Thúy, Trúc Mai, Trường Hải gồm 10 bài, với các n...

Chi tiết »

Chuyện Tình Người Đan Áo Chuyện Tình Người Đan Áo

Album: Tuyển chọn các ca khúc được thể hiện bởi các giọng hát Hương Lan, Việt Cường, Giao Linh, Thanh Tuyền gồm 10 bài, với các nhạc phẩm nh...

Chi tiết »

Tình Sầu Biên Giới Tình Sầu Biên Giới

Album: Tuyển chọn các ca khúc được thể hiện bởi các giọng hát Thanh Tuyền, Tuấn Vũ, Giao Linh gồm 10 bài, với các nhạc phẩm như: Tình Sầu Bi...

Chi tiết »

Lý Chim Quyên Lý Chim Quyên

Album: Tuyển chọn các ca khúc được thể hiện bởi các giọng hát Phượng Mai, Giao Linh, Hương Lan, Tuấn Vũ, Nhật Linh gồm 10 bài, với các nhạc ...

Chi tiết »

Có Nhớ Chăng Em Có Nhớ Chăng Em

Album: Tuyển chọn các ca khúc được thể hiện bởi các giọng hát Thanh Tuyền, Tuấn Vũ, Giao Linh, Thanh Phong, Nhật Linh, Ngọc Bích gồm 10 bài,...

Chi tiết »

Giao Linh - Chuyến Đò Vĩ Tuyến (CD2) Giao Linh - Chuyến Đò Vĩ Tuyến (CD2)

Album: Tuyển chọn các ca khúc do ca sĩ Giao Linh thể hiện gồm 12 bài, với các nhạc phẩm như: Ngõ Hồn Qua Đêm, Màu Tím Pensé, Một Chuyến Xe H...

Chi tiết »
 
Top