Phạm Phương Thảo - Lời Ru Đất Nước Phạm Phương Thảo - Lời Ru Đất Nước

Album: Tuyển chọn các ca khúc do ca sĩ Phạm Phương Thảo thể hiện gồm 9 bài, với các nhạc phẩm như: Từ Làng Sen, Em Thương Người Huế Đấu T...

Chi tiết »

Phạm Phương Thảo - Điệu Buồn Điệu Thương Phạm Phương Thảo - Điệu Buồn Điệu Thương

Album: Tuyển chọn các ca khúc do ca sĩ Phạm Phương Thảo thể hiện gồm 9 bài, với các nhạc phẩm như: Ca Dao Em và Tôi, Tình Ca Mặt Trời, Tình ...

Chi tiết »

Phạm Phương Thảo - Tơ Vương Phạm Phương Thảo - Tơ Vương

Album: Tuyển chọn các ca khúc do ca sĩ Phạm Phương Thảo thể hiện gồm 10 bài, với các nhạc phẩm như: Em Yêu Anh Như Yêu Câu Ví Dặm, Thơ Tình ...

Chi tiết »

Phạm Phương Thảo - Tình Trong Câu Hát Phạm Phương Thảo - Tình Trong Câu Hát

Album: Tuyển chọn các ca khúc do ca sĩ Phạm Phương Thảo thể hiện gồm 19 bài, với các nhạc phẩm như: Con Sông Tuổi Thơ Tôi, Hết Giận Rồi Thươ...

Chi tiết »

Phạm Phương Thảo - Mơ Quê Phạm Phương Thảo - Mơ Quê

Album: Tuyển chọn các ca khúc do ca sĩ Phạm Phương Thảo thể hiện gồm 8 bài, với các nhạc phẩm như: Một Khúc Tâm Tình, Lời Cỏ Mây, Khúc Hát S...

Chi tiết »

Phạm Phương Thảo - Một Khúc Tâm Tình Phạm Phương Thảo - Một Khúc Tâm Tình

Album: Tuyển chọn các ca khúc do ca sĩ Phạm Phương Thảo thể hiện gồm 12 bài, với các nhạc phẩm như: Lời Người Ra Đi, Giếng Quê, Sông Hiền Lư...

Chi tiết »

Phạm Phương Thảo - Gái Nghệ Phạm Phương Thảo - Gái Nghệ

Album: Tuyển chọn các ca khúc do ca sĩ Phạm Phương Thảo thể hiện gồm 10 bài, với các nhạc phẩm như: Giận Mà Thương, Gái Nghệ, Em Vẫn Chờ Anh,

Chi tiết »
 
Top