Cùng nghe những bản nhạc không lời Album "Angel Dance - Rumba" để chia sẽ dòng cảm súc qua những giai điệu tuyệt vời và thỏa mái.

Chiều Bản Giao... trên vùng đêm đen biên giới / Theo cánh quân, anh đóng ven lưng chừng đồi / Nghe muôn côn trùng.. than trong đêm trường sầu thương thế nhân / Hồn rung tiềm thức quay trong vùng thương nhớ / Len lén đưa anh qua bến mộng ngày sau ...

Download: 115.5MB
Nguồn: ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top