Album: Tìm Nhau Trong Kỷ Niệm do các ca sĩ Thế Sơn & Hoàng Lan thể hiện gồm 10 bài, với các tác phẩm như: Anh Về Kẻo Mưa, Tìm Nhau Trong Kỷ Niệm, Bẽ Bàng, Một Mình Thôi, ...

Tìm nhau trong kỷ niệm.. qua cánh thư xanh / Giấc mộng đầu chớm nở.. tha thiết ân tình / Đường trăng xưa.. từng in đôi bóng / Thời gian trôi còn chăng.. tên mình trên đá rêu phong ...

Download: 108.8MB
Nguồn: ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top