Captain America: The First Avenger is a 2011 American superhero film based on the Marvel Comics character Captain America, produced by Marvel Studios and distributed by Paramount Pictures. It is the fifth film in the Marvel Cinematic Universe.

The film was directed by Joe Johnston, written by Christopher Markus & Stephen McFeely, and stars Chris Evans, Tommy Lee Jones, Hugo Weaving, Hayley Atwell, Sebastian Stan, Dominic Cooper, Neal McDonough, Derek Luke and Stanley Tucci. Set predominantly during World War II, Captain America: The First Avenger tells the story of Steve Rogers, a sickly man from Brooklyn who is transformed into super-soldier Captain America and must stop the Red Skull, who intends to use an artifact called the "Tesseract" as an energy-source for world domination.

Bộ phim kể về câu chuyện của Steve Rogers, một cậu trai ốm yếu đến từ Brooklyn đã biến đổi thành một siêu quân nhân - Captain America để phục vụ cho chiến tranh. Tuy nhiên, Captain America phải ngăn chặn Red Skull - cơ quan sản xuất vũ khí huỷ diệt và cầm đầu những vụ khủng bố - của Adolf Hitler, người có ý định dùng nguồn năng lượng kỳ bí Tesseract để thống trị thế giới.

Nguồn: ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top