Guitar Serenade - Mild Mood - Rhythm Of The Rain, album phát hành trong năm 2004 với 14 ca khúc Guitar nổi tiếng: El Condo Pasa, Its Now Or Never, I Really Don't Want To Know ..."

I'd rather be a sparrow than a snail / Yes I would. If I could, I surely would. Úmm , umm, umm, ùmm / I'd rather be a hammer than a nail / Yes I would. If I could, I surely would. Úmm , umm, umm, ùmm ...

Download: 116.2MB
Nguồn: ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top