The album performed by singer 葉倩文 with 13 songs: 曾经心疼, 因为寂寞, With AllL My Heart, 不了情, 驿动的心, 真心真意过一生(快乐随风版), 向伤心告别, 人间有情, 哭砂, 其实你不懂我的心, Over The Rainbow, 真心真意过一生(热劲狂飙版), 真心真意过一生(潇洒自在版).

Download: 130.0MB
Nguồn: ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top