The album performed by singer 陈佳 (Chen Jia) with 12 songs: 旧梦不须记, 爱我像花一样, 往事常牵挂, 情人的眼泪, 娘心, 寒雨曲, 我心深处, 落雨声, 心事知多少, 女人花, 一剪梅, 相思河畔.
Download: 110.0MB
Nguồn: ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top