The album performed by singer 王杰 (Dave Wong) with 16 songs: 一场游戏一场梦, 忘了你,忘了我, 惦念这一些, 安妮, 是否我真的一无所有, 你是我胸口永远的痛, 少年的心, 让我永远爱你, 爱你像爱我自己, 祈祷, 心痛, 她的背影, 梦醒的我VS苏芮, 为了爱,梦一生, 你的名字写满在我心裹, 伤心1999.
Download: 157.0MB
Nguồn: ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top