Album "Emotional Hawaii" tập hợp những bản nhạc bất hủ như Besame Mucho, Unchained,All I Have To Is Dream, ... để chia sẽ dòng cảm súc qua những giai điệu tuyệt vời.

Besame besame mucho each time / I cling to your kiss / I hear music divine besame besame mucho / Hold me my darling and say that you'll always be mine this joy is something new ...

Download: 111.3MB
Nguồn: ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top