Kao Sheng-mei (born 27 January 1969), also known as Sammi Kao, is a Taiwanese pop singer of Bunun and Han Chinese descent. The album performed by singer Sammi Kao with 20 songs: 月光小夜曲, 夜來香, 瀟洒的走, 我有一段情, 倆相依, 我在你左右, 魂縈舊夢, 說聲對不起, 對你懷念特別多, 留戀, 愛在夕陽下, 心聲淚痕, 星夜的離別, 難忘初戀情人, 蘋果花, 請你別忘記, 何日君再來, 一縷相思情, 初戀女, 海浪淚痕.

Download: 142.0MB
Nguồn: ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top