Kelly Chen (born Vivian Chen Wai-man on 13 September 1973) is a Hong Kong Cantopop singer and actress. The album performed by singer Kelly Chan with 16 songs: 假天真, 都是你的錯, 對你太在乎, 我會掛念你, 風花雪, 心太軟, 情人說, 失戀可以好過些, 情不自禁, 戀愛情色, 真感覺, 星夢情真, 誰願放手, 懦弱, 隨身聽, 最愛演唱會.

Download: 144.0MB
Nguồn: ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top