Kim Chung (tên đầy đủ: Nguyễn Thị Kim Chung) là một nữ nghệ sĩ guitar nổi danh ở Việt Nam. Album 'Mắt Biếc' của nữ nghệ sĩ guitar Kim Chung, gồm 9 tác phẩm theo phong cách cổ điển. Niệm Khúc Cuối, Cây Đàn Bỏ Quên, Như cánh Vạt Bay, Thuyền Viễn Xứ, Hạ Trắng, Mắt Biếc, Hương Xưa, Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng, Ngày Xưa Hoàng Thị.

Download: 89.3MB
Nguồn: ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top