The album is performed by many singers with 15 songs: 感冒, 心满意足, 红颜知己, 原来如此, 觉悟, 缘分的天空, 飘, 情迷心窍, 卿本佳人, 这是人生, 我心不死, 花两烟云, 寒冰, 雨季不再来.

Download: 150.0MB
Nguồn: ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top