The album 龚玥 - 民歌红 performed by singer Gong Yue 龚玥 with 15 songs: 离家的孩子, 妈妈的吻, 外婆的澎湖湾, 回家的人, 冰糖葫芦, 众人划桨开大船, 中华民谣, 山不转水转, 信天游, 摘下满天星, 得意的笑, 笑脸, 九月九的酒, 难忘今宵, 爸爸的草鞋.

Download: 151.0MB
Nguồn: ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top