Richard Clayderman (tên thật Philippe Pagès, sinh ngày 28 tháng 12 năm 1953 tại Pháp) là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Album do nhạc sĩ Richard Clayderman thể hiện với bài 18 bài.

Ebony and ivory live together in perfect harmony / Side by side on my piano keyboard, oh Lord, why don't we? / We all know that people are the same whereever you go ...

Download: 115.0MB
Nguồn: ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top