Album: Tuyển chọn các ca khúc được thể hiện bởi các giọng hát Thanh Huyền, Linh Tuấn, Hương Lan gồm 10 bài, với các nhạc phẩm như: Mối Duyên Quê, Thân Em Như Tấm Lụa Đào, Trên Nhịp Cầu Tre, Tát Nước Đầu Đình, Tương Tư Không Biết Làm Sao, Lúa Về Đêm Trăng, Mặt Trời Bé Con, Tiếng Trống Paranung, Đi Cày, Qua Nhịp Cầu Tre.

Download: 118.0MB
Nguồn: ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top