The album 龚玥 - 民歌红 performed by singer Gong Yue 龚玥 with 15 songs: 母亲, 父亲, 常回家看看, 十送红军, 莫愁啊莫愁, 美丽的草原我的家, 小白杨, 牧羊曲, 月亮之上, 天路, 遇上你是我的缘, 月亮走我也走, 月光下的凤尾竹, 为了谁, 月儿弯弯照九州.

Download: 155.0MB
Nguồn: ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top